سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه ناصریه 
محقق 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
طه فاوندئیشن 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه فرهنگی طلاب کشمیر 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
هیات طلاب هندوستان 
ناظر 
 
 
اجرایی 
تدریس 
حرم حضرت معصومه(س) 
مدرس 
 
 
ادبیات